Tilaajavastuulaki ja sen edellyttämät todistukset

31.10.2018

On aika taas muistuttaa tilaajavastuulaista sekä sen edellyttämistä todistuksista.

 

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. Tämä on tehtävä ENNEN kuin sopimus tehdään/työt aloitetaan!

 

Laki edellyttää tilaajaa pyytämään ja sopimuskumppania toimittamaan tilaajalle enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:

 

 • Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

 • Kaupparekisteriote.

 • Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verovelkaa tai verovelkaan on tehty maksusuunnitelma.

 • Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

 • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

 • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

 • Rakennusalalla lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys, on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

Jos ulkomainen sopimuspuoli lähettää Suomeen työhön lähetetyn työntekijän/työntekijöitä, on heidän lähetettävä jokaisesta työntekijästä A1/E101-todistus.

Tilaaja on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun seuraavissa tilanteissa:

 • Tilaaja on laiminlyönyt selvitysvelvollisuuden.

 • Tilaaja on tehnyt sopimuksen liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinonharjoittajan kanssa tai yrityksen kanssa, jonka yhtiömies taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastettavassa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon.

 • Tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan.

Paljon tuo laiminlyöntimaksu on?

 • Vähintään 2.000,00eur ja enintään 20.000,00eur.

 • Mikäli tilaaja tekee sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan elinkeinonharjoittajan kanssa tai yrityksen kanssa jonka hallinnossa on liiketoimintakiellossa oleva henkilö, tai on tiedetty että sopimuksen toisella osapuolella ei ole tarkoitus täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä maksuvelvoitteita, määrätään korotettu laiminlyöntimaksu mikä on vähintään 20.000,0eur ja enintään 65.000,00eur.

Lisätietoa löydät mm. työsuojelun sivuilta:

https://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu 

Syys terveisin

Tina ja Jansu

07.05.2020Adminet Lite - kumppanitilitoimisto
31.12.2019Eläköitymisen johdosto palvelumme supistuvat ja keskitymme vain tilitoimistopalveluihin
12.11.2019Laajennamme lähemmäs asiakkaitamme!
10.06.2019Monitoimisto Oy sai Adminetillä enemmän aikaa asiakastyöhön
03.04.2019Taloushallintoliiton jäsenyys
21.11.2018KLT-tutkinto läpäisty
31.10.2018Tilaajavastuulaki ja sen edellyttämät todistukset
24.10.2018Suomi.fi valtuutukset käyttöön
10.10.2018Tulorekisteri tulee - valmistautukaamme